Introduktionsutbildning är kallad för handledarutbildning eller handledarkurs.
Utbildningen är för personer som ska övningsköra privat för personbil (behörighet B).
Man behöver gå en introduktionsutbildning innan man börjar övningsköra.

Handledare och eleven ska gå en introduktionsutbildning.
Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Kursen kostar 299 kr

Nästa introduktionsutbildning är: 
Söndag den 2020-06-07  kl.10:00 (Fullbokad)
Söndag den 2020-06-21  kl.10:00
Lördag
den 2020-06-27  kl.10:00
Söndag den 2020-07-05  kl.10:00
Lördag
den 2020-07-11  kl.10:00
Söndag den 2020-07-19  kl.10:00
Söndag den 2020-08-02  kl.10:00
Söndag den 2020-08-16  kl.10:00
Söndag den 2020-08-31  kl.10:00