Vad är körkortslån?

Körkortslån

Från den 1 januari 2024 är det inte möjligt att kunna ansöka om körkortslån, det har riksdagen beslutat.
För dig som redan har ett körkortslån blir det ingen ändring. Här hittar du information om belopp, utbetalning och hur du betalar tillbaka ditt lån.

Från 1 januari kan du inte längre ansöka om körkortslån
För dig som redan har ett körkortslån så blir det ingen ändring. Om du har ett giltigt körkortslån gäller det fram till och med den förfallodag som står på det beslut som du fått senast av CSN. Du som har börjat betala tillbaka på ditt körkortslån ska fortsätta med det till att skulden är färdigbetald. Om du inte har börjat betala tillbaka ännu, gäller fortfarande samma regler för din återbetalning( CSN, 2024. https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html)

Så mycket kan du låna
Som mest kan du låna 15 000 kronor. Pengarna betalas ut i delbelopp under din körkortsutbildning, och varje utbetalning är på 5 000 kronor. Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång, och beslutet om körkortslån gäller i ett år. Körkortslånet kanske inte räcker till hela din körkortsutbildning, men det kan vara en hjälp på vägen. Hör med din trafikskola, så kan de hjälpa dig att lägga upp en plan. Då ser du också hur långt pengarna räcker.

Körkortslånet kan du använda till kostnader för:

 • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
 • introduktionsutbildning
 • teoriutbildning
 • körlektioner
 • riskutbildning
 • kunskapsprov och körprov
 • hyra av fordon från en godkänd trafikskola eller Trafikverket för att du ska kunna göra ditt körprov.

Lånet får bara användas för kostnader som du har under beslutets giltighetstid. Det innebär att du inte får låna pengar för kostnader som du haft före eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller. Lånet får bara användas till svenskt körkort med körkortsbehörighet B, så kallat B-körkort. Det gäller för personbil och lätt lastbil.


Krav och villkor
Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna låna pengar till ditt körkort från CSN.

 • Din trafikskola måste vara godkänd av Transportstyrelsen.
 • Du får inte ha ett B-körkort sedan tidigare.
 • Du ska uppfylla villkoren för ålder och arbetslöshet.


Villkor för ålder och arbetslöshet

Beroende på din ålder gäller olika villkor.

Du är 18-24 år

Om du har fyllt 18 år men inte 25 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du deltar i Arbetsförmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Du måste vara inskriven i programmet den dag din ansökan kommer in till CSN.
 • Du har deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller haft en etableringsplan i minst tre sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN.

Du är 25-47 år

 • Om du har fyllt 25 år men inte 48 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste du ha varit i minst sex sammanhängande månader
  fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:
 • Du har varit arbetslös under hela perioden.
 • Du har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden.

Om du har fyllt 25 år men inte 48 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste du ha varit i minst sex sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du har varit arbetslös under hela perioden.
 • Du har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller haft en etableringsplan under hela perioden.

Så ansöker du
Från och med den 1 september 2018 kan du ansöka om körkortslån. Det gör du i Mina sidor. För att kunna logga in måste du ha en e-legitimation.
Om du har rätt till körkortslån får du ett beslut med ett lånelöfte om 15 000 kronor. Du bestämmer själv om du vill använda hela lånebeloppet under körkortsutbildningen, eller en del av det. Beslutet om körkortslån gäller i ett år från och med dagen för beslutet.

 

Så betalas lånet ut
För att du ska få pengarna utbetalda till ditt konto är det två saker som du behöver göra.

1- Begära utbetalning från CSN.
2- Anmäla konto till Swedbanks kontoregister.

 

Begära utbetalning från CSN
Körkortslånet betalas ut i förskott med 5 000 kronor per utbetalning. Utbetalningarna kommer inte automatiskt, utan du måste själv begära ut dem. Det gör du på en blankett som du får från CSN. Du kan få sammanlagt tre utbetalningar.

För att du ska kunna få pengarna ska trafikskolan eller Trafikverket ha rapporterat uppgifter till CSN.
Det tar sedan cirka två–tre bankdagar innan du har pengarna på ditt konto, från det att vi har godkänt din begäran.

 

Vänta inte för länge!
Tänk på att inte vänta för länge med att begära ut dina utbetalningar. Du kan inte få pengar efter att du har blivit godkänd på ditt kunskapsprov och ditt körprov. Du kan inte heller få pengar när ditt beslut om körkortslån har slutat gälla.

Så här begär du utbetalning

 Första utbetalningen

Inför den första utbetalningen måste du meddela din trafikskola att du har ett körkortslån från CSN. De rapporterar då till CSN att du är inskriven hos dem och har ett godkänt körkortstillstånd. Sedan skickar du in blanketten Begäran om utbetalning av körkortslån som du fick med ditt beslut om körkortslån.

Andra utbetalningen
När du har haft kostnader på minst 4 300 kronor kan du begära ut din andra utbetalning. Fyll i och skicka in blanketten Begäran om utbetalning av körkortslån. Du har fått den hemskickad tillsammans med CSN:s beslut om att betala ut din första utbetalning.
Trafikskolan måste ha rapporterat in kostnaderna till CSN för att du ska kunna få ut pengarna.

Tredje utbetalningen
När du har haft kostnader på ytterligare minst 5 000 kronor kan du begära ut din tredje utbetalning. Fyll i och skicka in blanketten Begäran om utbetalning av körkortslån. Du har fått den hemskickad tillsammans med CSN:s beslut att betala ut din förra utbetalning.
Kostnaderna för ditt kunskapsprov och körprov får CSN uppgift om direkt från Trafikverket. Dessa kostnader behöver du alltså inte meddela varken trafikskolan eller CSN.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister
För att du ska få pengarna insatta direkt på ditt bankkonto måste du anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har fått utbetalningar från CSN förut men det var mer än ett år sedan, behöver du anmäla ditt konto igen. Om du inte anmäler kontot till kontoregistret, eller om du saknar bankkonto, får du pengarna på en kontantavi. Det står på avin var du kan lösa in den.

Så länge gäller beslutet
Beslutet om körkortslån gäller i ett år.
I vissa fall kan vi förlänga beslutet. Det kan vi göra om det hänt saker som du själv inte har kunnat påverka och som gjort att du inte kunnat genomföra din körkortsutbildning som planerat. Då ska du kontakta CSN och ansöka om att få beslutet förlängt. Det måste du göra inom elva månader från det att CSN fattade beslutet. Som längst kan vi förlänga beslutets giltighetstid med två år. Att beslutet förlängs påverkar inte summan du får låna. Du kan fortfarande låna högst 15 000 kronor.

 

Betala tillbaka lånet
De pengar som du lånar ska du sedan betala tillbaka. CSN tar även ut ränta på lånebeloppet. När det är dags att betala kommer du att få information från CSN där det står när och hur mycket du ska betala. Du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter att ditt beslut om körkortslån har slutat att gälla.

Vanligtvis betalar du 300 kronor i månaden. Det innebär att om du lånar 15 000 kronor tar det lite mer än 4 år innan du har betalat tillbaka lånet. Det går naturligtvis att betala tillbaka lånet snabbare om du vill.

Källa
CSN, 2018

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html#expand:svid10_7b64842c163e9731aa763f