Ulf Persson

Utbildningsledare/Trafiklärare

Hasse Al-Saedi

Trafiklärare

Abdi Magan

Trafiklärare

Hareth Abdulla

Trafiklärare

Peter Jan

Trafiklärare

Ali Dehghannejad

Trafiklärare

Hiwa Jalal

Trafiklärare

Våra trafiklärare kan utbilda på följande språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Persiska
  • Arabiska
  • Kurdiska
  • Dari
  • Turkiska
  • Azari