Ulf Persson

Utbildningsledare/Trafiklärare

Hasse Al-Saedi

Trafiklärare

Hareth Abdulla

Trafiklärare

Peter Jan

Trafiklärare

Hiwa Jalal

Trafiklärare

Våra trafiklärare kan utbilda på följande språk:

  • Svenska
  • Engelska
  • Arabiska
  • Kurdisk