Ulf Persson
Utbildningsledare/Trafiklärare

Hasse Al-Saedi
Trafiklärare                        

Abdi Magan
Trafiklärare

Laith Wahid
Trafiklärare

Peter Jan
Trafiklärare

Hareth Abdulla
Trafiklärare

Ali Dehghannejad
Trafiklärare

Hiwa Jalal
Trafiklärare

Våra trafiklärare kan utbilda på följande språk:

&  Svenska
&  Engelska
&  Persiska
&  Arabiska
&  Kurdiska
&  Dari
&  Turkiska
&  Azari